HIRVENHAUKKUKOKEIDEN YLITUOMAREIDEN KOULUTUSASIAT

Tässä kirjeessä on tietoa hirvenhaukkukokeiden ylituomareiden koulutuksesta. Nämä asiat koskevat piirissänne perinteisesti HIRV/KARH koe/koulutustoimintaa käsittelevää tahoa (esim. hirvikoirajaosto, pystykorvajaosto tms.)

Jakanette tämän suunnitellun koulutuksen piirissänne asianomaisille jaostoille/yhdistyksille joita tämä koskee.

 

Tulevat koulutukset 2023

Vuonna 2023 käynnistetään uusien ylituomareiden koulutus. Pääsykokeet ovat perjantaina 27.1.2023 Kuopiossa. Kokeeseen tulijoille toimitetaan tarkemmat tiedot hakemusten saavuttua.

Kennelpiirit voivat puoltaa koulutukseen uusia innostuneita henkilöitä, kun piirit näkevät tarpeelliseksi saada täydennystä ylituomarikuntaansa.

YLITUOMARIKSI AIKOVALLE ASETETTAVAT YLEISET VAATIMUKSET

Henkilön on oltava Kennelliiton jäsen. Muut mahdolliset jäsenyysvaatimukset määritellään kyseisen koe- tai kilpailumuodon säännöissä.

Ylituomariksi aikovan on oltava luonteensa ja arvostelukykynsä puolesta tehtävään sopiva. Hänen on ymmärrettävä, mitä Kennelliiton myöntämä ylituomarin pätevyys häneltä edellyttää kaikessa hänen kenneltoiminnassaan: koiranohjaajana, kilpailijana, arvostelevana tuomarina, kouluttajana, jne.

Hänellä on oltava riittävä fyysinen kunto ja henkiset ominaisuudet kyseiseen tehtävään.

Koulutukseen pyrkivä henkilön on oltava kyseisen koemuodon vastaava koetoimitsija ja osallistunut kokeiden tai kilpailujen järjestelyihin.

Hänen on pystyttävä koetuomarien ja koetoimihenkilöiden koulutukseen.

Rotujärjestöt ja lajiliitot määrittelevät koe- ja kilpailumuotokohtaiset lisävaatimukset koulutusohjeissaan. 

Ylituomarikoulutukseen hakeutuvien henkilöiden kennelpiirit hyväksyvät omasta tai jonkun muun Kennelliiton jäsenyhdistyksen esityksestä peruskurssille ne henkilöt, jotka täyttävät edellä mainitut vaatimukset.

Karsinta piireittäin koulutukseen tarvittaessa. 

      Helsingin-, Etelä-Hämeen-, Ahvenanmaan- ja Salpausselän kennelpiireistä 4 henkilöä pääsykokeeseen, joista 2 pääsee koulutukseen paremmuusjärjestyksessä

      Muista kennelpiireistä 5 henkilöä pääsykokeeseen, joista 3 pääsee koulutukseen paremmuusjärjestyksessä.

Anomuksissa tulee olla kennelpiirin puolto. Kokelaalla tulee olla:

-        Hirvenhaukkukokeiden palkintotuomarikortti (+KARH)

-        Koetoimitsijakortti (HIRV)

Ylituomarikoulutuksen kennelliiton osa 1 voi olla valmiiksi käytynä, mutta voidaan suorittaa myös pääsykokeen jälkeen, kuitenkin ennen ensimmäisen koulutusjakson käynnistymistä keväällä 2023.

Ilmoittautumiset puoltoineen joulukuun 20 päivään mennessä (20.12.2022).

Ilmoittautumiset sähköpostilla: hirv.saannot@gmail.com

 

Lisätietoja antaa rotujärjestöjen koulutusvastaava:

Anssi Hakman Helisevänpolku 3 5660 Rautjärvi

puh. 0440 200775

anssi.hakman@gmail.com


Ystävällisin terveisin

Markku Kontra

Rotujärjestöjen sääntö- ja koulutusvaliokunnan sihteeri