VUOSIKOKOUS 31.3.2021

Pohjois-Karjalan Kennelpiiri ry
Aika: keskiviikko 31.3.2021 klo 18:00
Etäkokous: TEAMS-sovellus
Paikka: ISLO, Länsikatu 15, 80100 Joensuu

Jäsenyhdistysten on ilmoitettava edustajansa kirjallisesti kennelpiirin sihteerille. Ilmoituksen tekee
yhdistyksen allekirjoitusoikeudellinen henkilö, jos valtakirjaa ei ole esittää. Ilmoitus tulee tehdä
16.3.2021 klo. 12.00 mennessä. Ilmoitus tehdään mieluiten sähköpostilla osoitteeseen
Ilmoituksessa tulee olla edustettavan yhdistyksen nimen lisäksi edustajan nimi ja sähköpostiosoite,
johon kokouksen Teams-linkki lähetetään.
Kukin valtuutettu voi edustaa vain yhtä jäsenyhdistystä.
22.3.2021 klo. 18–19 järjestetään halukkaille mahdollisuus testata Teams yhteyttä. Ilmoittakaa
halukkuutenne sihteerin sähköpostiin, niin lähetämme erillisen kutsulinkin.
Seuraavassa tiedotuslehdessä, joka ilmestyy maaliskuussa ovat tarkemmin käsiteltävät asiat. Sääntöjen mukaan vuosikokouksessa äänioikeutta ei ole yhdistyksellä, jonka velvoitteet kennelpiiriä kohtaan on hoitamatta (toimintailmoitus ja jäsenmaksu). Kennelpiirin säännöt löytyvät myös nettisivuilta: https://www.pohjois-karjalankennelpiiri.fi/tietoa-piirista/saannot-ja-lomakkeet
Toimintailmoituksen pyydämme tekemään sähköisesti Omakoira – järjestelmän kautta osoitteessa:
Toimintailmoitus tulee täyttää heti kun vuoden 2021 toimihenkilönne on valittu (kuitenkin viimeistään
maaliskuun loppuun mennessä!). Jos teillä ilmenee ongelmia sähköisen ilmoituksen täytössä, niin pyytäkää sihteeriltä neuvoja sen tekemiseen.
Kokeet, kurssit ja näyttelyt on anottava Omakoira-järjestelmän kautta.
Riistanhoitopiiriltä anottavat irtipitoluvat anotaan jälleen kootusti, jos haluatte mukaan hakemukseen, laittakaa tiedot 31.3. mennessä sihteerille aikaisemmin lähetetyn ohjeen mukaisesti.
Kennelpiirin nettisivut: www.pohjois-karjalankennelpiiri.fi
Kennelpiirin tilinumero FI97 1040 3000 3439 33. Tilille maksetaan näyttelyiden tilitykset ym. kurssi- ja
koemaksuja.
Ottakaa reilusti yhteyttä, jos on jotain kysyttävää.

Terveisin:

Pohjois-Karjalan Kennelpiiri ry
Joensuuntie 1936
83950 AHMOVAARA
puh. 040 506 8330