Pohjois-Karjalan Kennelpiiri

Kennelliiton edustaja Pohjois-Karjalan alueella

Perustettu v. 1952 ja kotipaikka Joensuu

Lue lisää → Ajankohtaista →

Perustettu v. 1952 ja 114 jäsenyhdistystä

Pohjois-Karjalan Kennelpiiri ry on perustettu v. 1952 ja sen kotipaikka on Joensuu. Kennelpiirillä on 114 jäsenyhdistystä, joissa on yhteensä 12254 jäsentä.

9 jaostoa

Pohjois-Karjalan Kennelpiirillä on 9 jaostoa, jotka kukin toimivat kennelpiirin hallituksen työkaluna oman alansa asioissa.

Tarvikkeita näyttelyihin

Tarvikevarasto sijaitsee Joensuussa, osoitteessa Telitie 7. Siellä säilytetään kaikkia piirin näyttelytarvikkeita. Näyttelytarvikkeista peritään vuokra.

Koejärjestäjät etsivät uusia maastoja

Koekauden aikana Pohjois-Karjalassa tehdään noin 1500 metsästyskoesuoritusta hirvi-, ajo- ja linnunhaukkukokeissa. Paikoitellen maastopaine on käynyt liian kovaksi ja siksi koiraharrastajat kannustavat uusia metsästysseuroja mukaan koetoimintaan.
Luovuttamalla edes yhden maaston syksyssä koekäyttöön, metsästysseura tukee arvokkaalla tavalla metsästyskoirien jalostustyötä ja pääsee samalla tutustumaan metsästyskoirakokeisiin käytännössä. Koetoiminnan ensisijainen tarkoitus on antaa tietoa koiran käyttöominaisuuksista jalostusta varten ja pohjimmiltaan koetoiminta palveleekin jokaista koiran avulla metsästävää.
Koirat leikkimässä lumessa

Ajankohtaista

Ajankohtaisia uutisia ja tiedotteita Pohjois-Karjalan Kennelpiiristä.

Jaostot

Pohjois-Karjalan Kennelpiirin jaostot:

Ajavien koirien jaosto

Ajavien koirien jaosto

Ajavien koirien jaostolle kuuluvat nimensä mukaan ajokoirien (suomenajokoirat, beaglet, dreeverit ym.) kokeisiin ja muuhun toimintaan liittyvät asiat.

Hirvikoira­jaosto

Hirvikoira­jaosto

Hirvikoirajaostolle kuuluvat hirvenhaukkukokeet, karhunhaukkutaipumuskokeet ja muut hirvikoiria koskevat koemuodot ja toiminta.

Kaverikoira­toiminta

Kaverikoira­toiminta

Kennelpiirin kaverikoirajaosto: Eronen Helena, pj, Kellokumpu Johanna, Lappalainen Virpi, Tuohimäki Varpu, Vottonen Seija, Väisänen Päivi, Juntunen Mika, hall. ed.

Mejä-jaosto

Mejä-jaosto

Mejä-kokeen eli metsästyskoirien jäljestämiskokeen tarkoituksena on selvittää koiran kyky seurata haavoittuneen riistaeläimen verijälkeä.

Palveluskoira­jaosto

Palveluskoirakokeet kuuluvat Palveluskoiraliiton alaisiin asioihin. Palveluskoirajaosto on Pohjois-Karjalan kennelpiirin alueella palveluskoirayhdistyksiä kokoava elin.

Seurakoira­jaosto

Harrastuskoirajaosto

Seurakoirajaostolle kuuluu tokoon, agilityyn, vepeen, vinttikoirakilpailuihin ym. liittyvät asiat.

Näyttelytarvikkeet

Tarvikevarasto sijaitsee Joensuussa, osoitteessa Telitie 7. Siellä säilytetään kaikkia piirin näyttelytarvikkeita. Näyttelytarvikkeista peritään vuokra.
Tarvikevarastoon on hankittu viime aikoina uusia telttoja, kehäpöytiä ja näyttelypöytiä koiranäyttelyiden järjestämistä varten.
Tötsä