Vuoden Eräkoira 2023

Kaatajannevan Hunter, omista Isto Ojala

Vuoden Eräkoira 2022


Pielisrinteen Quuno ja Kati Romppanen

VUODEN ERÄKOIRA VALINTA SÄÄNTÖ

Kennelpiirin 70v. juhlavuotena kennelpiiri päätti valita vuoden eräkoiran. Eräkoira valinta
julkistetaan vuosittain Pohjois-Karjalan erätulet tapahtumassa.
Kennelpiiri vastaa koiran palkitsemisesta, sekä hankkii muistoesineen, johon vuosittain merkitään
vuoden eräkoira ja hänen omistajansa.
Vapaamuotoisia ehdotuksia vuoden eräkoiraksi pyydetään yleisöltä määräaikaan mennessä ennen
erätuli tapahtumaa.


Kennelpiirin hallitus tarkastaan ehdotukset ja tekee esityksen erätulitoimikunnalle valittavaksi.
Valintaa ei tehdä näyttely tai kilpailumenestyksen perusteella.

Eräkoiran tulee täyttää seuraavat vaatimukset:
1. Asua / olla sijoitettuna Pohjois-Karjalan alueella
2. Kennelliiton koirarekisteriin merkitty
3. Osoittanut erityistä erä/metsästys toimintaa kuluneen vuoden aikana

Eräkoiran omistajaa velvoitetaan olemaan läsnä julkistamistilaisuudessa koiransa kanssa, samoin
velvoitetaan toimittamaan muistoesine erätulitoimikunnalle jaettavaksi seuraavassa
erätulitapahtumassa.