Pelastuskoira

Hannu Tukiainen  (Lieksan Palveluskoirakerho)
Eija Koistinen pj(JoSePa)(hallituksen edustaja)
Timo Termälä (P-K:n Käyttökoirat)

Tuija Hiltunen
(Keski-Karjalan palveluskoirat)


Lea Kilpeläinen


Pirjo Pulli


Hyödyllinen harrastuskaveri

Mitä pelastuskoira tekee?

Pelastuskoira on eksyneen ystävä. Pelastuskoiralla tarkoitetaan kadonneiden ihmisten etsintään, viranomaisten avuksi, koulutettua ja tarkastettua koiraa, joka kutsutaan tarvittaessa avustamaan etsinnässä. Käytännön etsintätehtävät voivat sisältää muun muassa metsään eksyneen etsintää ja poikkeusoloissa ihmisten etsintää sortuneista rakennuksista.

Pelastuskoira metsässä

Etsinnöissä pelastuskoira on erinomainen apu tarkan hajuaistinsa, kestävyytensä ja ketteryytensä ansiosta. Koira pystyy työskentelemään pimeässä ja kykenee kartoittamaan myös vaikeakulkuiset alueet varmasti hajuaistinsa avulla. Koira kykenee seuraamaan useita tunteja vanhoja jalanjälkiä, jotka eivät ole silmin nähtävissä. Pelastuskoirat soveltuvat raunioille kokonsa ja ketteryytensä ansiosta ja pääsevät nopeasti ahtaisiinkin paikkoihin. Ne myös kykenevät havaitsemaan ja ilmaisemaan ihmisen tämän ollessa useita metrejä sortumien alla.

Pelastuskoiratoiminta on avointa kaiken rotuisille koirille, mutta koiran on oltava rakenteeltaan kestävä, terve ja hyväkuntoinen. Pelastuskoiran tulee olla sekä ihmisille että toisille koirille ystävällinen ja luottavainen. Sillä tulee olla erinomainen hajuaisti ja taipumus sen käyttämiseen ohjaajan ohjauksessa. Koiran tulee olla riittävän suorituskykyinen selviytyäkseen esteistä, jaksaakseen työskennellä riittävän pitkään ja pystyäkseen keskittymään annettuun tehtävään.

Kaikki 14 kuukautta täyttäneet tunnistusmerkityt koirat voivat osallistua pelastuskoirakokeisiin. Koiran koulutus voidaan kuitenkin aloittaa jo koiran ollessa pentu.

Pelastuskoiratoiminta asettaa vaatimuksia myös koiranohjaajalle. Ohjaajan tulee kouluttautua ja olla stressiä ja hankalia olosuhteita pelkäämätön. Hänen tulee rehellisesti tiedostaa ja tunnustaa sekä omat että koiran rajat toimittaessa vaativissa olosuhteissa.

Pelastuskoira

Koirien ja ohjaajan koulutustasoa on koko ajan ylläpidettävä ja kehitettävä. Luotettava pelastuskoirakko suoriutuu huomattavasti vaativammista etsinnöistä kuin koe- tai tarkastussuorituksissa edellytetään.

Maastoetsintä

Pelastuskoira voi etsiä kadonnutta joko maavainuisesti jäljestäen reittiä, jota pitkin kadonnut on kulkenut tai etsimällä hajua kadonneesta ilmavainulla.

Jäljestäessään koira seuraa ihmisen askelten murtaman maanpinnan muodostamaa hajuvanaa. Etsintätehtävissä koira saattaa joutua jäljestämään monta tuntia vanhaa ja ehkä kilometrienkin pituista jälkeä herpaantumatta löytääkseen kadonneen.

Pelastuskoira etsimässä kadonnutta

Hakutyöskentelyyn koulutettu koira kulkee maastossa ohjaajansa ohjauksen mukaan ja etsii ilmavirrasta kadonneen ihmisen hajua. Siksi näitä koiria voidaan käyttää menestyksekkäästi eksyneiden etsimiseen myös alueilla, jossa on liikkunut paljon ihmisiä, eikä eksyneen kulkureittiä tiedetä. Hyvin koulutettu hakukoira tutkii nopeasti ja varmasti sille osoitetun alueen. Koiran hajuaistin ansiosta kivenkolosta tai tuuhean kuusen kätköstä suojaa hakenut kadonnut ei jää löytymättä.

Hakukoira voi ilmaista löytyneen ihmisen joko haukkumalla löytyneen luona tai ns. rullailmaisulla, jolloin koira ottaa suuhunsa kaulapannassaan roikkuvan merkkirullan kertoakseen ohjaajalle, että kadonnut on löydetty. Tämän jälkeen koira opastaa ohjaajansa kadonneen luo.

Raunioetsintä

Rakennusalueilla tai rakennusten raunioilla koirat opetetaan työskentelemään niille osoitetulla alueella mahdollisimman itsenäisesti, koska monesti alusta on sellaista, mihin ihmisen on vaikea päästä. Koira etsii ihmisen hajua ja paikantaa hajun mahdollisimman lähelle kadonnutta. Myös raunioilla koira ilmaisee löytönsä haukkumalla tai ilmaisurullan avulla.

Rauniokoiran tulee työskennellä pelottomasti välittämättä erilaisista äänistä, mahdollisesta tulesta tai savusta ja alueella etsintää tekevästä muusta pelastushenkilökunnasta. Koiran täytyy kyetä liikkumaan varmasti erilaisilla pinnoilla sekä ahtaissa ja pimeissä sortumissa. Koiran tulee työskennellä hyvässä hallinnassa ohjaajan ohjeiden ja käskyjen mukaan.

Pelastuskoiratoiminta – yhteiskunnallinen hyödyllisyys

Pelastuskoiratoiminta on yhteistyötä viranomaisten ja pelastuslaitosten kanssa. Koirakot harjoittelevat yhdistyksissä tähtäimenään hälytysryhmäkelpoisuus, jolloin koirakko on valmis osallistumaan viranomaisen johtamiin etsintätehtäviin. Pelastuskoiratoiminta on yhteistä tekemistä hälytysryhmän ja yhdistyksen harrastajien kanssa, yhteiseen päämäärään pyrkien – pelastuskoiraa ei kukaan voi kouluttaa yksin. Pelastuskoiratoiminta on arvokasta työtä, jossa korostuu yhteiskunnallinen hyödyllisyys ja vapaaehtoisten merkitys viranomaisen apuna.

Missä pelastuskoiria koulutetaan?

Suomen Palveluskoiraliittoon kuuluu yli 250 jäsenyhdistystä. Pelastuskoiria koulutetaan näiden paikallisten yhdistysten järjestämissä koulutuksissa. Yhdistykset järjestävät myös pelastuskoirakokeita, joissa koirakoiden taitoja ja tasoa mitataan.

Pelastuskoiran koulutus

Toimintaan pääsee parhaiten tutustumaan ja mukaan ottamalla yhteyttä oman alueensa palveluskoirayhdistykseen. Lista yhdistyksistä löytyy Palveluskoiraliiton nettisivuilta.

Kansainvälinen toiminta

Suomen Palveluskoiraliitto on pelastuskoiratoiminnan kansainvälisen kattojärjestön IRO:n sekä FCl:n jäsen. Liitto pyrkii vuosittain lähettämään edustajia IRO:n järjestämiin pelastuskoirien maailmanmestaruuskilpailuihin sekä osallistumaan IRO:n järjestämiin koulutustilaisuuksiin ja konferensseihin ympäri maailman. FCI järjestää pelastuskoirien MM-joukkuekilpailun vuosittain.

Myös kotimaassa järjestetään kilpailuja kansainvälisten IPOR-sääntöjen mukaisina. Tärkeimpiä vuosittaisia kilpailuja ovat rauniokoirien ja pelastushakukoirien SM-kilpailut sekä tasonmittauksena vuosittain järjestettävä pelastuskoiraryhmien joukkuekatselmus.

P-K:N JÄLJEN PIIRINMESTARI 2022

Swiipus Gerbera, ohjaaja Veera  Ranta