Kaverikoira­toiminta

Kennelpiirin kaverikoirajaosto: Virpi Lappalainen pj.

Joensuun seudun kaverikoiratoiminta

Kennelliiton kaverikoiratoiminta on pyyteetöntä vapaaehtoistoimintaa, jossa koiran avulla pyritään tuomaan iloa ja elämyksiä ihmisille, joilla ei ole mahdollisuutta oman koiran pitoon. Toiminnan tavoitteena on ihmisten ilahduttaminen ja piristäminen. Kaverikoiratoiminnassa koiranomistajat vierailevat koiriensa kanssa eri kohderyhmien kuten lasten, kehitysvammaisten ja vanhusten luona. Vierailukohteita voivat olla esimerkiksi laitokset, koulut, päiväkodit, päiväkeskukset ja erilaiset tapahtumat.

Kaverikoiratoiminta

Kaverikoirat ovat tavallisia aikuisia kotikoiria, joille on jo kertynyt elämänkokemusta erilaisista ihmisistä, paikoista, hajuista ja tilanteista. Koiria ei kouluteta erikseen kaverikoiratoimintaan, vaan niiden tulee olla perusluonteeltaan toimintaan sopivia. Kaverikoiratoiminnan lähtökohtana on, että kohtaamistilanteesta nauttivat ja saavat hyvän mielen kaikki osapuolet: asiakas, koiranohjaaja ja koira.

Kaverikoiran tulee olla terve, rokotettu, vähintään 2-vuotias, ihmisystävällinen koira, jolla on hyvä ja luottavainen suhde ohjaajaansa. Koiran tulee itse haluta ottaa kontaktia vieraisiin ihmisiin, eikä se saa häkeltyä erikoisista hajuista, liukkaista lattioista, yllättävistä liikkeistä tai äänistä. Koiran tulee kyetä toimimaan laumassa ihmisten ja toisten koirien kanssa, ja sen tulee olla ohjaajansa hallinnassa. Koiraa ei missään vaiheessa pakoteta tai käsketä vierailukäynnillä ottamaan kontaktia asiakkaisiin.

Koiranohjaajat Suomessa koulutetaan joko Kennelliiton Kaverikoirakurssilla, tai jos toiminta on jo alueella käynnistetty, Kaverikoiraryhmän järjestämässä perehdytyksessä. Koiranohjaajan tulee olla täysi-ikäinen. Hänen tulee tuntea koiransa erittäin hyvin ja osata ennakoida sen käytöstä sekä ymmärtää milloin koira ei enää viihdy vierailulla. Koiranohjaajan tehtävänä on taata turvallinen kohtaaminen sekä asiakkaalle että koiralle. Koiranohjaajalla tulee olla aikaa ja halua olla mukana toiminnassa pitkäjänteisesti.

Kaverikoirat kuuluvat kaikki johonkin toimintaryhmään, yksin ei voi toimia kaverikoirakkona. Vierailut tehdään aina ryhmänä ja kohteessa koiria odottaa ryhmä asiakkaita. Vierailut ovat näin myös sosiaalisia vuorovaikutustilanteita, joissa pääroolissa ovat koirat. Kaverikoiratoiminnan jatkuvuuden omalla alueella takaavat sitoutuneet, motivoituneet ohjaajat, joilla on halu saada aikaan hyvää mieltä koiriensa avulla.

Joensuun ympäristön kaverikoiratoiminta on alkanut huhtikuussa 2011 ja Pohjois-Karjalan Kennelpiirin alueella toimii tällä hetkellä Joensuun kaverikoiraryhmä, jonka toiminta-alueena on Joensuu, Kontiolahti ja Liperi. Ryhmällä on vakiovierailupaikkoja, joissa käydään noin kerran kuussa, ja lisäksi tehdään yksittäisiä käyntejä eri kohteisiin. Ohjaaja voi valita itse miten usein osallistuu ja mille vierailulle lähtee, aina sen mukaan miten kohde ja kellonaika sopivat hänen aikatauluihinsa. Vierailut kestävät puolesta tunnista tuntiin. Tulee kuitenkin muistaa, että koira saa käydä vierailulla korkeintaan kerran viikossa, ettei se väsy liikaa.

Kaverikoiraryhmät Pohjois-Karjalassa kouluttavat uusia koirakoita toimintaan perehdytyksen kautta. Perehdytystä järjestetään tarpeen mukaan.Ota yhteyttä alueesi uusien koirakoiden vastaavaan, joka ohjaa sinut perehdytykseen. Perehdytys koostuu kirjallisen kaverikoirakurssimateriaalin omaksumisesta, koirien sopivuuden tarkistuksesta sekä harjoittelujaksosta. Kun perehdytys on käyty loppuun, koirakko liittyy alueensa kaverikoiraryhmään. Kun koirakko tämän jälkeen osallistuu kuudelle vierailulle, saa koira merkiksi perehtyneisyydestään oranssin virkahuivin ja ohjaaja nimikyltin, joita käytetään aina vierailuille mentäessä. Lisäksi omistajalle tulee Kennelliiton Omakoira-palvelussa pätevyydeksi merkintä Kaverikoiraohjaaja.

Kaverikoiratoiminta

Yhteystiedot:

JOENSUUN KAVERIKOIRAT

Toimialue: Joensuu, Kontiolahti, Liperi

Kennelpiirin kaverikoiravastaava: Virpi Lappalainen pk.kaverikoiravastaava@gmail.com
Joensuun kaverikoiraryhmän vetäjä: Helena Eronen joensuun.kaverikoirat@gmail.com


Lisätietoa:
Sanna Pirinen
Kaverikoiratoiminnan koordinaattori
Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry
Kamreerintie 8, 02770 Espoo
(09) 8873 0204
kaverikoirat@kennelliitto.fi
http://www.kennelliitto.fi/kaverikoirat


Kennelliiton kaverikoira