Kennelpiirin ylimääräinen kokous pidetään TEAMS-kokouksena 31.5.2021.
Käsiteltävänä asiana on kennelpiirin uudet säännöt.
Liitteenä kokouskutsu ja uusien sääntöjen esitys.

KOKOUSKUTSU
ESITYS