KANNANOTTO METSÄSTYSKOIRIEN TURVALLISUUDESTA METSÄSTYS- JA KOETILANTEESSA

Keski-Suomen kennelpiirin kannanotto meneillään olevasta susitilanteesta.

Susikannan voimakas kasvu viime vuosina on haitannut merkittävästimetsästyskoiraharrastusta ympäri Suomen. Vaikka LUKE:n laatimat suden kanta-arviot vuodesta toiseen näyttävät samanlaisia lukemia on metsästäjillä ja metsästyskoiraharrastajilla vahva tuntemus siitä, että susikanta on merkittävästi suurempi kuin LUKE:n julkaisemat luvut osoittavat. Tätä tuntemusta tukevat myös voimakkaasti lisääntyneet susihavainnot sekä se, että metsästyskoiria joutuu suden tappamiksi vuosi vuodelta enemmän.Metsästyskoirien koetoiminta kärsii tilanteesta myös merkittävästi. Suuressa osassa
maatamme ei pystytä takaamaan metsästyskoirien turvallista koettelua susikannan kasvun
takia. Lukuisia kokeita on jouduttu perumaan susivaaran takia ja koekäyntimäärät ovat
romahtaneet, koska ihmiset eivät uskalla viedä koiriaan koeteltaviksi susialueille.
Nykyinen susitilanne vaikuttaa merkittävästi myös metsästyskoirien kasvattamiseen.
Metsästyskoirarotujen rekisteröintimäärät ovat jyrkässä laskussa. Miksi teettää pentuja
susien ravinnoksi? Rekisteröintimäärien ja samanaikaisesti koekäyntimäärien laskeminen
vaikeuttaa jalostustiedon keräämistä. Pentumäärät tippuvat ja yhä pienempi osa pennuista
tulee aikanaan koetoiminnan piiriin.
Mielestämme susipolitiikkaan on saatava selkeä muutos pian. Metsästyskoiria ja muita
kotieläimiä uhkaavat yksilöt on saatava poistettua välittömästi, kuten esimerkiksi Ruotsissa
toimitaan. Kanta-arviot on saatava totuudenmukaisiksi ja LUKE:n toiminta läpinäkyväksi.
Epäilyt LUKE:n suorittamista susien siirroista on tutkittava perusteellisesti.