POHJOIS-KARJALAN KENNELPIIRISSÄ MYÖSKIN MAHDOLLISTA KOKEIDEN JÄRJESTÄMINEN PIKANA.

KOKEIDEN MYÖNTÄMINEN LYHENNETYLLÄ AIKATAULULLA VUODEN 2020 LOPPUUN

Kennelliiton koe- ja kilpailutoimikunta on päättänyt 12.8.2020 kokeiden myöntämisestä lyhennetyllä aikataululla vuoden 2020 loppuun asti.

PÄÄTÖS

Kennelpiirin hallitus päätti kokouksessaan myöntää kokeita lyhennetyllä anomisajalla vuoden 2020 loppuun asti normaalin anomisajan puitteissa myönnettyjä kokeita häiritsemättä.

Anottavasta kokeesta ilmoitetaan Kennelpiirin sihteerille, joka tarkistaa mahdolliset päällekkäisyydet.

POHJOIS-KARJALAN KENNELPIIRISSÄ tulee hakemukset osoittaa sähköpostilla piirin sihteerille MIKA JUNTUSELLE