POHJOIS-KARJALAN KENNELPIIRISSÄ MYÖSKIN MAHDOLLISTA KOKEIDEN JÄRJESTÄMINEN PIKANA.

KOKEIDEN MYÖNTÄMINEN LYHENNETYLLÄ AIKATAULULLA JATKETTU 30.06.2022 ASTI.

Kennelliiton koe- ja kilpailutoimikunta on päättänyt jatkaa kokeiden myöntämisestä lyhennetyllä aikataululla 30.06.2022 asti.  Muistakaa hakea normaalisti ensi syksyn kokeet. 

PÄÄTÖS

Kennelpiirin hallitus päätti kokouksessaan myöntää kokeita lyhennetyllä anomisajalla 31.12.2021 asti normaalin anomisajan puitteissa myönnettyjä kokeita häiritsemättä.

Anottavasta kokeesta ilmoitetaan Kennelpiirin sihteerille, joka tarkistaa mahdolliset päällekkäisyydet.

POHJOIS-KARJALAN KENNELPIIRISSÄ tulee hakemukset osoittaa sähköpostilla piirin sihteerille MIKA JUNTUSELLE