Lintuinfluenssa
Kennelliitto on neuvotellut Ruokaviraston kanssa lintuinfluenssan vaikutuksista Suomessa koirakokeiden osalta niissä koemuodoissa jossa käytetään tarhattua riistalintua. Ruokaviraston kanssa käydyn keskustelun perusteella alustavasti päädyttiin siihen että riittäisi kun lounais-, etelä- ja itäsuomen alueella liiton jäsenyhdistykset eivät järjestäisi koulutuksia tai kokeita, joissa käytetään luontoon laskettuja riistalintuja tai tarhattuja riistalintuja. Tämä suositus koskee tässä vaiheessa seuraavia kennelpiirejä: Satakunnan kennelpiiri, Etelä-Hämeen kennelpiiri, Salpausselän kennelpiiri, Pohjois-Hämeen kennelpiiri, Uudenmaan kennelpiiri, Kymenläänin kennelpiiri, Suur-Savon kennelpiiri, Pohjois-Karjalan kennelpiiri, Varsinais-Suomen kennelpiiri ja Helsingin seudun kennelpiiri.

 

Tämä suositus koskee seuraavia koemuotoja: KAKE, KAER, KAER vesi- ja jälkityö, SPME, SPA, NOU, NOME-A, NOME-B ja NOWT, mikäli näissä käytetään tarhattuja riistalintuja.
Tiedote