Näyttelyjärjestäjät kokoontuivat Isloon.


Ville Leinonen Pelastuslaitokselta piti luennon Edistämme turvallisuutta yhdessä. Hannu Palkovuori kokosi 2024 -25 näyttelyt.
Näyttelyjärjestäjät kokoontuivat näyttelyiden hyväksymis palaveriin ja saivat samalla opastusta näyttelyiden turvallisuusasioissa. Alla aiheita koulutuksesta.

Viranomaisten huomioita yleisötilaisuuksista Pohjois-Karjalassa

 1. Kuluttajaturvallisuuslaki syytä tuntea
 2. Toimintakyvyltään alentuneet kävijät – kuumat pinnat, hengitysvaikeudet – huomioitava ettei heillekään aiheudu vaaraa.
 3. Järjestäjä ei tunnista vaaroja riittävän kattavasti
 4. Vaarojen ennaltaehkäisy puutteellista
 5. Toiminta toteutuessa ohjeistettu puutteellisesti (henkilöstön ohjeistus)
 6. Pelastussuunnitelma tulee tehdä ja sen sisällössä syytä huomioida turvallisuusasiakirjan vaateet – Järjestäjän pyydettävä turvallisuuteen liittyvät asiakirjat myös tilaisuuden ulkoisista palveluista
 7. Teltat eivät saa aiheuttaa vaaraa. Niiden käytön lopettamiseen tulee olla kyky nopeasti (katon ja seinien poisto). Katso linkki ”Kevyet pika ja pop up teltat…”

Näyttelyjärjestäjien kokouksessa esille noussut huomio: Järjestäjän vastuulla on ettei myöskään näytteilleasettajien (näyttelyharrastajan) eikä kauppiaiden teltat aiheuta vaaraa.

 • Koska koirien omistajien teltat ovat lähekkäin ja siten nopeasti leviävän tulipalon mahdollisuus on olemassa, järjestäjän tulisi kieltää avotulenteko kyseisissä teltoissa tai niiden läheisyydessä.
 • Myös tupakoinnin kieltäminen tai tarkka ohjeistaminen voi olla tarpeen.
 • Teoriassa on myös mahdollista, että yleisötapahtumassa (koiranäyttely) kiellettäisiin omien, vain kuluttajakäyttöön tarkoitettujen, telttojen käyttö
  • (Yleisötapahtumissa tulee käyttää vain niihin soveltuvia ja tähän käyttöön tarkoitettuja telttoja. Pelkästään kuluttajakäyttöön tarkoitettuja tuotteita ei tule käyttää muissa kuin yksityisinä pidettävissä tapahtumissa, kuten yksityisten henkilöiden järjestämissä juhlissa. Käyttötarkoitus tulee varmistaa valmistajan ohjeesta. Kuluttajakäyttöön tarkoitetut tuotteet eivät sovellu kestävyydeltään käytettäviksi tapahtumissa, sillä nämä voivat mahdollisesti aiheuttaa vaaraa ihmisille tai omaisuudelle. (Toimintaohje Tapahtumissa käytettävät kevyet, pika- ja pop up -teltat, 4.11.2021, s. 2.))
  •  
 1. Järjestäjä ei ole määritellyt henkilöstölle kävijöiden sallittua/kiellettyä toimintaa eikä riittäviä ohjeita puuttumiseen
 2. Vaara- ja onnettomuustietojen kerääminen tulee tehdä tapahtuman aikana. Sen avulla saadaan parannettua turvallisuutta tilaisuuden aikana ja jaettaessa tietoutta järjestäjien kesken sekä piirille saadaan riskienhallinta paremmalle tasolle kaikissa näyttelyissä.
 3. Vastuuvakuutus pakollinen, keskeytysvakuutuksen tarpeellisuutta syytä arvioida esim. suurnäyttelyissä.
 4. Toiminnan keskeyttäminen – toimintamallit oltava ennalta suunnitellut (tilannekuva, päätöksenteko, toiminta keskeytettäessä, viestintä osallistujille, henkilökunnalle ja julkisuuteen)
 5. Kävijöiden ohjeistaminen verkkosivuilla ja muussa materiaalissa luo pohjaa yhteisten pelisääntöjen noudattamiselle.

Kevyet pika ja pop up teltat ohjauskirje 2021 (pelastustoimi.fi)

Yleisötapahtumat | Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)