Kokeet

Pohjois-Karjalan kennelpiirin alueella järjestettävät käyttökokeet:

Kennelliiton tapahtumakalenterissa kaikki kennelpiirin alueen kokeet.
 

Koekauden kestävät ajokokeet AJOK, KEAJ, IAJOK (20.8.2023-28.2.2024):


Kokeen järjestäjä: Pohjois-Karjalan Ajokoirayhdistys ry.

Osanottomaksu: 20 €.

Tili nro: FI86 5770 0520 3912 66

Viesti: Koiran nimi + kokokauden koe

Maksukuitti on oltava mukana koiran koettelun alkaessa. Purkutilaisuudessa on koiranomistajan esitettävä koiran rekisteri- ja rokotustodistukset ja ylituomarin niin vaatiessa on koira otettava purkutilaisuuteen mukaan.

Pohjois-Karjalan kennelpiirin vastaanottavat ylituomarit kunnittain:

Hautanen Timo 0500-962761 Nurmes
Kattelus Jari 0400-273503 Kitee
Kuivalainen Jani 050-3024987 Eno
Puustinen Ville 050 3790680 Joensuu
Tanninen Jarmo 0500-678891 Joensuu
Palkovuori Hannu 0400-193606 Kontiolahti
Pesonen Timo 050-5977786 Punkaharju

Kokeeseen ilmoittaudutaan arvosteluoikeuden omaavalle ylituomarille puhelimitse, viimeistään koepäivää edeltävänä iltana klo 20:00 mennessä, ilmoittautuessa ilmoitetaan koemaasto, koettelupäivä, sekä kaksi maastotuomaria, joista toisen on oltava ryhmätuomarikelpoinen. Ylituomari antaa ohjeet puhelimitse kokeen suorittamisesta, ryhmätuomari tarkastaa ennen kokeen alkua koiran osallistumisoikeuden (rokotukset, tunnistusmerkinnän, sekä osanottomaksun.) Koe ryhmällä on oltava 4 kpl voimassa olevia maastokortteja käytössä. Jos ilmoittautuminen tapahtuu niin myöhään, että kortteja ei ehdi postittaa tai noutoa järjestää niin koiran ohjaajan on ne hankittava omalla kustannuksellaan ennen kokeen alkua. Koe on suoritettava Pohjois-Karjalan kennelpiirin alueella.

 

KEAJ (20.8.2023-28.2.2024):

Kokeen järjestäjä: Pohjois-Karjalan Ajokoirayhdistys ry.

Osanottomaksu: 20 €.

Tili n:o: FI03 5354 0440 0394 29

Viesti: Koiran nimi + kokokauden koe

Maksukuitti on oltava mukana koiran koettelun alkaessa. Purkutilaisuudessa on koiranomistajan esitettävä koiran rekisteri- ja rokotustodistukset ja ylituomarin niin vaatiessa on koira otettava purkutilaisuuteen mukaan.

Pohjois-Karjalan kennelpiirin vastaanottavat ylituomarit kunnittain:

 Jari Rajavuori 040-5369217 Kontiolahti

Kokeeseen ilmoittaudutaan arvosteluoikeuden omaavalle ylituomarille puhelimitse, viimeistään koepäivää edeltävänä iltana klo. 20:00 mennessä, ilmoittautuessa ilmoitetaan koemaasto, koettelupäivä, sekä kaksi maastotuomaria, joista toisen on oltava ryhmätuomarikelpoinen. Ylituomari antaa ohjeet puhelimitse kokeen suorittamisesta, ryhmätuomari tarkastaa ennen kokeen alkua koiran osallistumisoikeuden (rokotukset, tunnistusmerkinnän, sekä osanottomaksun). Koe ryhmällä on oltava 2 kpl voimassa olevia maastokortteja käytössä. Jos ilmoittautuminen tapahtuu niin myöhään, että kortteja ei ehdi postittaa tai noutoa järjestää niin koiran ohjaajan on ne hankittava omalla kustannuksellaan ennen kokeen alkua. Koe on suoritettava Pohjois-Karjalan kennelpiirin alueella.

LINT kokokauden koe Pohjois-Karjalan kennelpiirissä 2023–2024.  

Koejärjestelyistä vastaa Pohjois-Karjalan Pystykorvakerho ry.  

Kokeessa noudatetaan linnunhaukkukokeiden sääntöjen erillisohjetta 12.  

Kokeeseen ilmoittaudutaan arvosteluoikeuden omaavalle Pohjois-Karjalan kennelpiirin nimeämälle ylituomarille puhelimitse, viimeistään koepäivää edeltävänä päivänä kello 18.00 mennessä.  

Ylituomari pitää koeryhmälle ylituomaripuhuttelun ja tarkastaa koiran osallistumisoikeuden.  

Ylituomari tarkistaa palkintotuomarin arvosteluoikeuden ja hyväksyy tämän.  

Koe on suoritettava Pohjois-Karjalan kennelpiirin alueella.  

Palkintotuomari ilmoittaa puhelimitse / txt – viestillä kokeen aloituksesta ylituomarille. Koko kauden LINT-kokeen osallistumismaksu 10€ on maksettava ennen koesuoritusta P-K:n Pystykorvakerhon tilille FI42 5072 0520 0951 02. HUOM! MAKSETTAESSA ON KÄYTETTÄVÄ VIITENUMEROA 2 0239. Palkintotuomarille on esitettävä kuitti maksetusta osallistumismaksusta ennen erän alkua.  

Koesuorituksen jälkeen tulee tuomarin puhelimitse antaa alustava selvitys kokeen tapahtumista ylituomarille.  Samalla sovitaan kokeen purkutilaisuus, jos sitä ei ole aiemmin jo sovittu.  

Kokeen purkutilaisuus tulee pitää välittömästi, kuitenkin viimeistään viikon kuluessa sille ylituomarille, jolle on ilmoittauduttu kokeeseen. Purkutilaisuuteen pitää osallistua sekä palkintotuomarin, että koiranomistajan / ohjaajan. Koiranomistajan / ohjaajan tulee ottaa mukaan koiran rekisterikirja, todistukset koiran rokotuksista, tunnistusmerkinnästä. Ylituomarin vaatiessa myös koekoira tulee ottaa mukaan.  

Jokainen koesuoritus on erillinen koe, josta täytetään koirakohtainen pöytäkirja ja koepöytäkirja. Koeajaksi merkitään kokeen suorituspäivä.   

Ylituomari säilyttää maastokortin itsellään.  

  

P- K kennelpiirin LINT- koko koekauden vastaanottavat ylituomarit 2023 - 2024.  

 

Ilkka Jokinen, Liperi                          p.040 578 6640  

Heikki Kilpeläinen, Nurmes              p.050 344 6318  

Heidi Lahtinen, Joensuu Eno             p.050 543 0198  

Liisa Mikkonen, Kontiolahti              p.0400 137 192  

Esa Näivö, Lieksa                              p.040 524 2986  

Jarmo Pyykönen, Nurmes                  p.0400 292 803  

Markku Räty, Ilomantsi                     p.050 338 0293  

Ari Saastamoinen, Lieksa                  p.040 703 5732  

Jyrki Seppänen, Ilomantsi                  p.050 540 4691  

Toni Suomalainen, Kitee                   p.050 5988417 
Jouni Norppa                                      p. 0400 275104DRAJ/DKAJ

Järjestäjä: Pohjois-Karjalan Dreeverikerho ry.
aika: 20.8.2023-28.2.2024

Vastaanottavat ylituomarit:
Mikkonen Esa 040-8325402
Piiroinen Harri 041-4598256
Viitanen Osmo 045-1118944

Räty Jarmo 044-2001466

Ilmoittautuminen loppuu 27.2.2024
Maksu: 20,00
Tili: FI25 5165 7040 0358 29
Viite: koko kauden koe
 

VAHI

1.1.-31.12.2023 Pohjois-Karjala, P-K:n Kennelpiiri ry.

Vastaanottavat ylituomarit ja ilmoittautumiset:
Juntunen Mika p. 040 506 8330
Kurvinen Keijo p. 040 540 7083
Pakkanen Kimmo p. 050 539 4934
Pehkonen Mikko p. 0400 138 407

Maksu 30 € maksetaan vastaanottavalle ylituomarille. Koe voidaan suorittaa sulan maan aikana.
 

HIRV koekauden kestävän kokeen järjestäminen Pohjois-Karjalan kennelpiirissä 2023


Kokokaudenkokeeseen ilmoittautuminen

Kokeeseen ilmoittaudutaan arvosteluoikeuden omaavalle kennelpiirin nimeämälle ylituomarille järjestäjän määräämällä tavalla, kuitenkin viimeistään koepäivää edeltävänä päivänä klo. 20 mennessä. Ilmoittautuminen tehdään sen kennelpiirin nimeämälle ylituomarille, minkä alueella arvostelu aloitetaan. Ylituomari kirjaa ilmoittautumisen ja kirjaa ohjeistuksen ajankohdan kokeen tietoihin. Ylituomari pitää koeryhmälle ylituomaripuhuttelun ja tarkastaa koiran osallistumisoikeuden viimeistään koepäivää edeltävänä päivänä, tämän jälkeen tehdään lisäksi ilmoitus sähköisesti ilmoittajan toimesta, poikkeustapauksissa ilmoituksen voi tehdä myös ylituomari. 

Koiratietokanta.fi sivustolla HIRV koko koekauden kokeet

- ilmoittautuminen netissä kännykällä, tabletilla tai tietokoneella

* joko koiranohjaaja (avustaja/kaveri) tai ylituomari

* tehtävä viimeistään edellisenä päivänä


https://koiratietokanta.fi/kokokauden.html


- Valitse HIRV koko koekauden kokeet

- Valitse Piiri

- Valitse Ilmoittaudu koko koekauden kokeeseen klikkaamalla tästä


-Avautuva valikko Valitse YT

- Listalta valitaan YT

- Syötä koiran rekisterinumero tai etsi koira

- Syötä pyydetyt tiedot

-Tarkista

-Tallenna

-Lähetä


- ilmoittautumisen yhteydessä annetaan tiedot

* koirasta

* tuomareista

* maastosta ja

* omistajasta


Sovittava myös ylituomarin kanssa (puhelimitse) piirin ohjeiden mukaan!

Sähköisestä ilmoittautumisesta on koulutusaineisto myös Koulutusaineisto sivuilla.

Koejärjestelyistä vastaa Pohjois-Karjalan kennelpiiri. 

Ylituomari pitää koeryhmälle ylituomaripuhuttelun ja tarkastaa koiran osallistumisoikeuden. Ylituomari tarkistaa palkintotuomareiden arvosteluoikeuden ja hyväksyy ryhmän. Koe on aloitettava Pohjois-Karjalan kennelpiirin alueella. Koepäivän iltana koesuorituksen jälkeen tulee tuomariryhmän puhelimitse antaa päivän koetapahtumista alustava selvitys kokeen ylituomarille. Samalla sovitaan kokeen purkutilaisuus, jossa ovat henkilökohtaisesti paikalla ylituomari, koiranohjaaja ja vähintään toinen palkintotuomari. Kokeen purkutilaisuus tulee pitää välittömästi, kuitenkin viimeistään viikon kuluessa sille ylituomarille, jolle on ilmoittauduttu kokeeseen. Koiranohjaajan tulee ottaa mukaan koiran rekisterikirja, todistukset koiran rokotuksista, tunnistusmerkinnästä ja suoritetusta osanottomaksusta, joka on 15 euroa (kennelpiirin tilille FI97 1040 3000 3439 33 viitteellä 32007). Ylituomarin vaatiessa myös koekoira tulee ottaa mukaan. Jokainen koesuoritus on erillinen koe, josta täytetään koirakohtainen pöytäkirja ja koepöytäkirja. Koeajaksi merkitään kokeen suorituspäivä. Koe on voimassa, kun ylituomari on vahvistanut pöytäkirjat.

Koira, joka on saavuttanut Suomen käyttövalionarvoon oikeuttavat koetulokset tai on saavuttanut 2 kertaa HIRV1 tuloksen koekauden kestävästä hirvenhaukkukokeesta, ei enää saa osallistua Koekauden kestävään hirvenhaukkukokeeseen.

Pohjois-Karjalan kennelpiirin koekauden HIRV kokeen vastaanottavat ylituomarit 2021:

Eronen Santeri p. 050 596 8906

Eronen Yrjö p. 0400 158 275

Haverinen Arto p. 0400-377879

Hyykky Tero p. 0400 4664466

Ikonen Risto p. 0500 278 777

Immonen Jukka p. 040 836 9960

Jantunen Jenni p. 044 9688860

Juntunen Mika p. 040 506 8330

Kurvinen Keijo p. 040 540 7083

Pajarinen Johanna p. 050 411 7035

Pakkanen Kimmo p. 050 539 4934

Parkkinen Ismo p. 040 593 7752

Pehkonen Mikko p. 0400 138 407

Pöyhönen Mika p. 050 309 8097

Repo Tuomo p. 0500 660 092

Romppanen Juha p. 044 372 8697

Kasurinen Markku p. 0400675957 (Pohjois-Savo)

Laasonen Simo p. 040-5418927 (Suur-Savo)

Riihijärvi Timo p. 0400-198525 (Kymi)

Sirviö Antti p. 050-3372635 .(Kainuu)

Keikkinen Jarmo p. 045 1132217 (Nurmes)

Karhunhaukkutaipumuskokeita vastaanottavat ylituomarit 2023:

Eronen Santeri p. 050 596 8906
Eronen Yrjö p. 0400 158 275
Haverinen Arto p. 0400-377879
Hyykky Tero p. 0400 4664466
Ikonen Risto p. 0500 279 777
Immonen Jukka p. 040 836 9960
Jantunen Jenni p. 044 9688860

Juntunen Mika p. 040 506 8330
Kurvinen Keijo p. 040 540 7083
Pajarinen Johanna p. 050 545 3516
Pakkanen Kimmo p. 050 539 4934
Parkkinen Ismo p. 040 593 7752
Pehkonen Mikko p. 0400 138 407
Pöyhönen Mika p. 050 309 8097
Repo Tuomo p. 0500 660 092
Romppanen Juha p. 044 372 8697

Laasonen Simo p. 040-5418927 (Suur-Savo)

Riihijärvi Timo p. 0400-198525 (Kymi)

Sirviö Antti p. 050-3372635 .(Kainuu)

Keikkinen Jarmo p. 045 1132217 (Nurmes)

Kennelpiirin määräämä osallistumismaksu 15 € tulee olla suoritettu ennen kokeen purkutilaisuuteen menoa. Koemaksu maksetaan kennelpiirin tilille FI97 1040 3000 3439 33. Viite 32010

 

HIRV-J 2023

Vastaanottavat ylituomarit:
Eronen Santeri p. 050 596 8906
Eronen Yrjö p. 0400 158 275
Harinen Pertti p. 0400 220 544

Haverinen Arto p. 0400-377879

Hyykky Tero p.0400 4664466
Ikonen Risto p. 0500 279 777
Immonen Jukka p. 040 836 9960
Juntunen Mika p. 040 506 8330
Kurvinen Keijo p. 040 5407083
Pajarinen Johanna p. 050 545 3516
Pakkanen Kimmo p. 050 539 4934
Parkkinen Ismo p. 040 593 7752
Pehkonen Mikko p. 0400 138 407
Pöyhönen Mika p. 050 309 8097
Repo Tuomo p. 0500 660 092
Romppanen Juha p. 044 372 8697
Vattulainen Oiva p. 0500 261 838

Laasonen Simo p. 040-5418927 (Suur-Savo)
Riihijärvi Timo p. 0400-198525 (Kymi)
Sirviö Antti p. 050-3372635 .(Kainuu)
Keikkinen Jarmo p. 045 1132217 (Nurmes)

 Kennelpiirin määräämä osallistumismaksu 15 € tulee olla suoritettu ennen kokeen purkutilaisuuteen menoa. Koemaksu maksetaan kennelpiirin tilille FI97 1040 3000 343933. Viite: 32023

 

1.9.-31.12.2023 WACH-M (hela säsongens/koko kauden koe). Pohjois-Karjalan kennelpiirin alue.

Arrangörförenings namn/Järjestäjä: Finska Wachtelhundklubben r.f. – Suomen Viiriäiskoirakerho ry. Lamaslotvägen 104, 66540 PETSMO
Överdomare/Ylituomari: Maria Lindström, Nicklas Lindström, Jan-Erik Nybyggar
Deltagaravgift/Osallistumismaksu: 50 €, ei jäsenet 60 €
Kontonummer/Tilinumero: FI13 4958 0010 0076 01
Ilmoittautuminen: Dagen innan prov/päivä ennen koetta
Lisätietoa kokokauden kokeista saa ottamalla yhteyttä koetoimitsijaan s-postitse:
kokeet@viiriaiskoirakerho.fi tai soittamalla 050-5176688 (Maria Lindström)
Mera information om hela säsongen prov fås genom att kontakta provfunktionären per email på prov@wachtelhundklubben.fi eller ringa 050-5176688 ( Maria Lindström)