Näyttelyt

Huomio kaikki kokeita tai näyttelyitä järjestävät seurat:

Pohjois-Karjalan Kennelpiirin säännöissä mainitaan seuraavasti: ”Tarkoitustaan Kennelpiiri toteuttaa johtamalla, kehittämällä ja seuraamalla kenneltoimintaa alueellaan näiden sääntöjen ja liiton valtuuston hyväksymän ohjesäännön mukaisesti sekä niillä valtuuksilla, jotka sille antavat liiton valtuusto ja hallitus.”

Näyttelyiden järjestäjien osalta Kennelpiirin hallituksen kokouksessa todettiin 22.9.2015, että viime kädessä hallitus päättää näyttelyiden järjestäjät. Samassa kokouksessa päätettiin myös, että näyttelyitä anovilta seuroilta ja yhdistyksiltä pyydetään tietoa kenneltoiminnastaan. Tämä tieto tulee olla piirillä ennen seuraavaa näyttelyanomusta. Tiedon perusteella voidaan arvioida seuran/yhdistyksen muun kenneltoiminnan aktiivisuus, joka taas toimii näyttelyn järjestelyvastuun myöntämisen perusteena.

”Näyttelyitä saavat järjestää  Kennelliiton jäsenyhdistykset,  jotka näyttelyä hakiessaan ovat olleet vähintään yhden vuoden kennelpiirin jäsenenä”

Jäsenyhdistysten tulee tutustua kennelliiton näyttelyiden järjestämisohjeeseen: http://www.kennelliitto.fi/sites/default/files/media/nayttelysaantoja_taydentavat_ohjeet_2015.pdf

Näyttelyitä järjestäviltä jäsenyhdistyksiltä tulleiden kyselyiden seurauksena Kennelpiirin hallitus tarkensi 27.10.2015 pitämässään kokouksessa yllä olevaa ohjeistusta seuraavasti: Jatkossa jokaiselta näyttelynjärjestäjältä vaaditaan vähintään yhden Kennelpiirin tai Kennelliiton myöntämän kenneltapahtuman järjestäminen vuosittain. Tapahtumia seurataan kolmen vuoden sykleissä. Seuranta aloitetaan vuodesta 2016 eli vuonna 2016 näyttelyanomuksia tekevillä seuroilla tulee olla vuonna 2016 vähintään yksi Kennelpiirin tai Kennelliiton myöntämä kenneltapahtuma, pois lukien näyttelyt, päästäkseen mukaan näyttelyjärjestelyihin. Ehdot koskevat niin ryhmä-, kv- ja kansallisten näyttelyiden järjestäjiä. Näyttelyjä hakevat yhdistykset raportoivat toiminnastaan kenneltoimintakortilla (löytyy täältä) ja toimintakortti tulee palauttaa Kennelpiirin sihteerille näyttelyanomuksen yhteydessä.

Nuorten harrastusmahdollisuuksien parantamiseksi Pohjois-Karjalassa kennelpiirin hallitus toivoo, että myös muissa kuin kansainvälisissä tai kaikkien rotujen näyttelyissä järjestettäisiin junior handler -kilpailu.

Kennelliiton hallitus päätti kokouksessaan 12.4.2012, että näyttelyitä voi hakea pelkästään Omakoira-palvelussa 1.9.2012 alkaen. Tämän jälkeen paperiset näyttelyhakemukset poistuvat käytöstä. Tämä päätös kumoaa aikaisemman päätöksen näyttelyiden hakemisesta Omakoira-palvelussa.

Ohjeet Omakoira-palvelun käyttöön: http://www.kennelliitto.fi/FI/kennelliitto/uutiset/2011/20110228_nayttelyiden_anominen_omakoira.htm

Huom kokeita anovat seurat! Tarkistakaa Omakoira-palvelusta paikkakunnallanne järjestettävät kokeet ennekuin haette omia kokeitanne, jotta vältytään päällekkäisyyksiltä, joihin ko. koemuotojen jaostot kuitenkin puuttuvat. Koelistaus löytyy Omakoira-palvelun "Tapahtumat" sivulta. Sivun yläreunassa on suurennuslasin näköinen linkki, jota klikkaamalla pääsee hakemaan kokeita ja sieltä valitsemalla löytyy oma koelaji.

Kokeiden ja kurssien anomisen määräajat: http://www.kennelliitto.fi/sites/default/files/media/maaraaikaisilmoitukset_0_0_0.pdf

Järjestyksenvalvojakoulutusta:
http://www.pokali.fi/koulutus/jarjestyksenvalvojakoulutus/

 

Ilmoitustaululle saa tiedot epävirallisista tapahtumista, match showt, näyttelykoulutukset, luennot ym. Ota yhteys kennelpiirin sivujen päivittäjään sähköpostilla sihteeri@pohjois-karjalankennelpiiri.fi
 

Suomen Kennelliiton näyttelylinkit (kaikki näyttelyt)