Näyttelyn­järjestäjän kenneltoiminta­kortti

Näyttelynjärjestäjän kenneltoimintakortti löytyy täältä. Toimintapisteet määräytyvät taulukon mukaan.

Pohjois-Karjalan Kennelpiirin säännöissä mainitaan seuraavasti:

”Tarkoitustaan Kennelpiiri toteuttaa johtamalla, kehittämällä ja seuraamalla kenneltoimintaa alueellaan näiden sääntöjen ja liiton valtuuston hyväksymän ohjesäännön mukaisesti sekä niillä valtuuksilla, jotka sille antavat liiton valtuusto ja hallitus.”

Näyttelyiden järjestäjien osalta Kennelpiirin hallituksen kokouksessa todettiin 22.9.2015, että viime kädessä hallitus päättää näyttelyiden järjestäjät. Samassa kokouksessa päätettiin myös, että näyttelyitä anovilta seuroilta ja yhdistyksiltä pyydetään tietoa kenneltoiminnastaan. Tämä tieto tulee olla piirillä ennen seuraavaa näyttelyanomusta. Tiedon perusteella voidaan arvioida seuran/yhdistyksen muun kenneltoiminnan aktiivisuus, joka taas toimii näyttelyn järjestelyvastuun myöntämisen perusteena.

”Näyttelyitä saavat järjestää Kennelliiton jäsenyhdistykset, jotka näyttelyä hakiessaan ovat olleet vähintään yhden vuoden kennelpiirin jäsenenä”

Jäsenyhdistysten tulee tutustua kennelliiton näyttelyiden järjestämisohjeeseen.

Näyttelyitä järjestäviltä jäsenyhdistyksiltä tulleiden kyselyiden seurauksena Kennelpiirin hallitus tarkensi 27.10.2015 pitämässään kokouksessa yllä olevaa ohjeistusta seuraavasti:

Jatkossa jokaiselta näyttelynjärjestäjältä vaaditaan vähintään yhden Kennelpiirin tai Kennelliiton myöntämän kenneltapahtuman järjestäminen vuosittain. Tapahtumia seurataan kolmen vuoden sykleissä. Seuranta aloitetaan vuodesta 2016 eli vuonna 2016 näyttelyanomuksia tekevillä seuroilla tulee olla vuonna 2016 vähintään yksi Kennelpiirin tai Kennelliiton myöntämä kenneltapahtuma, pois lukien näyttelyt, päästäkseen mukaan näyttelyjärjestelyihin. Ehdot koskevat niin ryhmä-, kv- ja kansallisten näyttelyiden järjestäjiä. Näyttelyjä hakevat yhdistykset raportoivat toiminnastaan kenneltoimintakortilla ja toimintakortti tulee palauttaa Kennelpiirin sihteerille näyttelyanomuksen yhteydessä.