Häntäveron tilityslomake

Häntäveron tilityslomake

Kaikki näyttelyt suorittavat näyttelyä puoltaneelle kennelpiirille näyttelymaksun, joka on 15 % näyttelyluetteloon merkittyjen virallisiin luokkiin osallistuneiden koirien ilmoittautumismaksuista. 15 %:n maksuvelvollisuus ei koske rekisteröintimääriin perustuvia rotujärjestön tai rotua harrastavan yhdistyksen erikoisnäyttelyitä.